Monday, 30 July 2012

Fwd: [NENWEONLINE] Live update


 
And the meeting begins. A cross section of Nenwerians. Nnabike Okeke, Ezeugo Nwonye, Mrs. Bene Nwonye and Chris Nwonye arriving for the meeting.

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Okwudili Chukwuemeka Ani
Reporting from my iPad--
Chukwubike Okey C.

No comments: